Veel migranten falen voor inburgering
Binnenland

Veel migranten falen voor inburgering.

Veel migranten halen hun inburgeringsexamen niet binnen de termijn van drie jaar. 

Dat blijkt vandaag uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Migranten die een hoger niveau behalen dan het verplichte examenniveau is zelfs drastisch afgenomen, meldt ANP. 

Vanaf 2013 waren er 5.415 inburgeringsplichtigen, daarvan heeft de helft niet voldaan en een derde haalde het examen binnen de termijn. De rest is vrijgesteld of ontheven. 

Zondag met Lubach legde afgelopen zondag nog even fijn uit hoe het komt dat ze falen:

Alle artikelen geladen. Overzicht →