Verblijf in Syrië mogelijk toch strafbaar
Binnenland

Verblijf in Syrië mogelijk toch strafbaar.

Nederlandse jihadisten die vrijwillig in Syrië verblijven, kunnen mogelijk toch strafbaar worden gesteld. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) kijkt of dat mogelijk is. Hij is hierover in overleg met het Openbaar Ministerie (OM). Dat meldt het ANP.
Voor de zomer laat de minister de Tweede Kamer weten wat het overleg heeft opgeleverd, zei hij in overleg met de Kamer. Tot nu toe voelde het kabinet er weinig voor om verblijf in Syrië strafbaar te stellen. Na recente onderzoeken die onder meer aangaven dat Syriëgangers eigenlijk niet in dit gebied kunnen zijn zonder dat ze worden voorbereid op de strijd, heeft de minister het er nogmaals met het OM over gehad. Van der Steur sprak zelf van voortschrijdend inzicht. Het is goed dat de Kamer ons scherp houdt, verwees hij naar de aanhoudende vragen van partijen om verblijf in Syrië strafbaar te stellen. Gebiedsverbod Ook bleek dat een Kamermeerderheid zich erin kan vinden dat de minister van Veiligheid en Justitie straks potentiële terroristen een gebiedsverbod mag opleggen. Of een verbod dat contact met andere jihadisten verbiedt. De rechter kan zo’n besluit wel toetsen, maar pas achteraf. Van de PvdA mag het omdat het nationale belang dan in het geding is. Maar de partij wil wel dat de minister goed contact heeft met het lokale bestuur. Ook de VVD vindt deze preventieve maatregelen nodig om erger te kunnen voorkomen. D66, GroenLinks, SP en de Groep Kuzu/Öztürk zijn kritisch. Zij voorzien dat de minister wel erg veel macht krijgt als hij zonder tussenkomst van de rechter dit soort maatregelen mag opleggen.
Alle artikelen geladen. Overzicht →