'Verkiezingsprogramma's zijn te moeilijk'
Binnenland

'Verkiezingsprogramma's zijn te moeilijk'.

Verkiezingsprogramma's der politieke partijen bedienen zich van onnodig gecompliceerde taaluitingen. Derhalve is het voor personen met een beperking schier onmogelijk om de stembusgang doeltreffend te bewerkstelligen. Zulks is de stelling van het College voor de Rechten van de Mens.

"Toegang tot begrijpelijke (digitale) informatie is voor mensen met een beperking van groot belang om hun kiesrecht te kunnen uitoefenen. Ook andere burgers verkiezen eenvoudige taal boven gebruik van jargon en lange teksten," dixit het College. De ombudspersoon der mensenrechten exhorteert de kiesverenigingen vijf hunner belangrijkste standpunten in een eenvoudig linguïstisch register te transcriberen, alzo bericht de nieuwsvoorziening van RTL Nederland Holding BV.

Alle artikelen geladen. Overzicht →