'Vluchteling kan post bezorgen'
Buitenland

'Vluchteling kan post bezorgen'.

Bij onze zuiderburen denken ze in oplossingen: het Belgische bedrijf Bpost wil vluchtelingen werven om het nijpende tekort van postbodes aan te pakken. 

Er blijven namelijk steeds meer postrondes liggen en Bpost wil nu een plan uitrollen waarbij erkende vluchtelingen post gaan bezorgen. "Wij geven al veel werk aan laaggeschoolde mensen", aldus zegsvrouw Barbara van Speybrouck. "We moeten dit goed aanpakken. Je kan niet zomaar een brieventas in de handen van een vluchteling duwen." Meer wil de zegsvrouw van Bpost nog niet over het plan kwijt, schrijft De Standaard

Jean-Pierre Nyns van overheidsvakbond ACOD waarschuwt het bedrijf: "In de Rand rond Brussel krijgen we nu al veel klachten van mensen omdat hun postbode geen woord Nederlands spreekt. Dat ligt gevoelig", volgens de vakbondsman. "Bpost stelt het vaak voor alsof postbestelling eenvoudig is, maar postbodes moeten zonder toezicht de baan op. Ze moeten de post- en huisnummers goed kunnen lezen en zelfstandig zijn. Volgens mij is dit plan dan ook niet zo makkelijk realiseerbaar."

Alle artikelen geladen. Overzicht →