Vluchteling weigeren kost 250K
Buitenland

Vluchteling weigeren kost 250K.

De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld om het weigeren van een asielzoeker uit overbelaste landen te beboeten met 250.000 euro per asielzoeker. Dat bedrag zal dan ten goede komen aan het land dat de vluchteling wél opneemt.
Landen als Griekenland en Italië trekken momenteel de meeste asielzoekers aan door hun geografische ligging. Het voorstel is een onderdeel van een wijziging van de Europese asielregels. Hierin wordt geopperd om de lasten eerlijker te verdelen, zo meldt het ANP. Herverdeling De Dublinverordening die momenteel van kracht is, schrijft voor dat een vluchteling asiel moet aanvragen in het land van aankomst. De hoge heren uit Brussel stellen nu dat wanneer een land onder "disproportionele" druk komt te staan door een overschot aan asielzoekers, er automatisch herplaatsing aan de orde komt.
Alle artikelen geladen. Overzicht →