Vluchtelingen worden gristen
Buitenland

Vluchtelingen worden gristen.

Tot voor kort waren de Duitse kerken vooral gevuld met bejaarden, maar nu vinden steeds meer vluchtelingen de weg naar het huis van de Heer. Vluchtelingen die tot voor kort nog de islam aanhingen.

De Frankfurter Algemeine meldt dat vluchtelingen uit Iran en Afghanistan steeds vaker voor het christelijke geloof kiezen. Een belangrijke reden daarvoor is de kans op een verblijfsvergunning. Een gevluchte christen uit deze landen heeft namelijk meer kans om in Duitsland te mogen blijven. Maar lang niet alle vluchtelingen zijn alleen maar opportunistisch christen. Voor sommigen spelen ook andere motieven een rol. Ze zien het christendom als een protestreligie. Een manier om zich af te zetten tegen het dictaat en de strenge regels van de islam en de islamitische regimes.

Alle artikelen geladen. Overzicht →