VVD: Arabische lessen Syrische kids in NL 'zorgelijk'
Binnenland

VVD: Arabische lessen Syrische kids in NL 'zorgelijk'.

Wij schreven gisteren al over het feit dat Syrische kids in Nederland massaal door hun ouders naar weekendscholen gestuurd worden. Niet om een extra lesje Nederlands te volgen, maar om hun Arabier-gehalte op pijl te houden. Een zorgelijke ontwikkeling wat ons betreft, en dat vindt de VVD in Den Haag ook.

Zoals u weet zijn er inmiddels al tientallen van dit soort scholen opgericht en volgen duizenden importkids anderewereld-lessen. Hun ouders zijn als de dood dat wonen in Nederland afbraak aan het Arabier-gehalte betekent, dat de Westerse samenleving een aanslag is op hun Arabische roots. 

De Haagse VVD vindt deze ontwikkeling zorgelijk en eist tekst en uitleg van de lokale wethouder. De VVD-fractie wil onder andere weten of ook Haagse kinderen met een migratieachtergrond naar dergelijke weekendscholen gaan, zo staat te lezen in het persbericht.

"Weekendscholen die alleen gericht zijn op de eigen taal en cultuur en die zich afkeren tegen de Nederlandse vrijheden zijn onwenselijk en staan de integratie in de weg", aldus VVD-raadslid Jan Pronk.

Bovendien weten wij Nederlanders natuurlijk niet wat er allemaal gepreveld wordt op die scholen (bijvoorbeeld de voor Arabieren omstreden combinatie van meisjes en vrijheid), de VVD wil daarom ook weten hoe het toezicht op deze weekendscholen is georganiseerd en of de gemeente inzichtelijk heeft wat op deze scholen wordt onderwezen.

Alle artikelen geladen. Overzicht →