VVD: 'Geef nieuwe Nederlander pas na 10 jaar paspoort'
Buitenland

VVD: 'Geef nieuwe Nederlander pas na 10 jaar paspoort'.

Mensen die naar Nederland komen om hier een bestaan op te bouwen moeten pas na tien jaar de mogelijkheid krijgen om over een Nederlands paspoort te beschikken. Dat plan heeft de VVD vandaag uit de doeken gedaan.

"Het paspoort moet geen vanzelfsprekend recht zijn. Je moet één van ons willen zijn", zo zegt VVD-Kamerlid Malik Azmani in een interview met Trouw. "Je moet ingroeien in de samenleving. Je invechten. Dan pas bouw je rechten op. Je moet eerst laten zien of je iets te bieden hebt in plaats van meteen je hand op te houden." Azmani vindt het nogal vervelend dat zelfs Nederlanders die de taal nog niet beheersen en niet geheel aangepast zijn aan Nederland toch al een paspoort kunnen aanvragen.

Op het moment staat de termijn op vijf jaar, maar na de zomer zal de Eerste Kamer beslissen over een wetsvoorstel die deze termijn naar zeven jaar moet verhogen. De VVD wil hier dus nog drie jaar bovenop doen. Volgens de liberaal zal dit de saamhorigheid in het land vergroten: "Een samenleving bestaat uit individuen die zich in elkaar moeten herkennen om te kunnen verbinden. Als je niet dezelfde taal spreekt, niet dezelfde vrijheden, normen en waarden respecteert, dan heb je op een gegeven moment geen samenleving meer."

Taal en participaties

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe Nederlanders zich beter in de samenleving kunnen inwerken, vindt Azmani ook dat de taalvaardigheid omhoog moet: "Het gaat mij erom dat Nederlanders denken: 'O, jij bent ook een van ons, want je spreekt de taal.'"

Als laatste wil de VVD'er dat de maatschappelijke participatie gemeten wordt. "Dat kun je toetsen door te kijken wat iemand daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de samenleving door middel van arbeid, vrijwilligerswerk of belasting. Uiteindelijk gaat het erom dat we de grotere koek weer met elkaar kunnen delen. Daar moet je als nieuwe Nederlander aan bijdragen."

Alle artikelen geladen. Overzicht →