VVD: 'werkenden voorrang op huurwoning'
Binnenland

VVD: 'werkenden voorrang op huurwoning'.

De Amsterdamse VVD-fractie wil een deel van de sociale huurwoningen in de stad met voorrang toewijzen aan mensen met een economische of maatschappelijke binding met Amsterdam. Hij vraagt het college 25 procent van de woningen voor deze groep te reserveren.

Het initiatief werd geopperd door de Amsterdamse collegefractie VVD, als onderdeel van een serie vragen aan het Amsterdams college. VVD-raadslid Daniël Van der Ree en inmiddels ook VVD-Tweede Kamerlid wijst op artikel 14 van de Huisvestingswet, waarin de mogelijkheid voor een sociale huurwoning voor mensen met een laag inkomen sinds twee jaar wordt geboden. 

Moeilijke woningmarkt

Door de krappe woningmarkt maken mensen met een baan en een laag inkomen momenteel weinig kans op de Amsterdamse woningmarkt en met name de sociale huurwoningen. Vooral voor m
ensen met een salaris tot de huurgrens (39.000 euro per jaar) is het moeilijk om woonruimte te vinden, schrijft het Parool.

Economisch belang voor Amsterdam

"Een woningzoekende is economisch gebonden aan het in de verordening aangewezen gebied, indien hij met het oog op de voorziening van zijn bestaan een redelijk belang heeft zich in het gebied te vestigen. En hij is maatschappelijk gebonden als hij er ten minste zes jaar woont", aldus liberaal Van der Ree. Daarom is het volgens het raadslid essentieel voor de Amsterdamse economie
dat mensen die belangrijk zijn voor de stedelijke economie en nog weinig geld verdienen, aan bod komen voor een sociale huurwoning.

Alle artikelen geladen. Overzicht →