Asielzoekers en jongeren doen bijstand stijgen
Binnenland

Asielzoekers en jongeren doen bijstand stijgen.

Er zitten wéér meer mensen met een bijstandsuitkering op de bank in Nederland. Van 442.000 mensen in juni 2015, naar 463.000 lieden in dezelfde maand van 2016.

Dat komt door asielzoekers, en dan met name de Syrische exemplaren, weten de rekenmeesters van het CBS. Met een verblijfsvergunning in de hand kan men een beroep doen op de bijstand. 

Ook jongeren belanden door een aanpassing in de Wajong-regels vaker in de bijstand. Dan zijn er tot slot nog de ouderen, die vanwege de verhoogde AOW-leeftijd en een rottig arbeidsperspectief ook in de bijstand belanden.

Een deel van de uitkeringsgerechtigden, ongeveer 35 procent, zit in een re-integratieproces. Deze mensen proberen via scholingen, trainingen of een participatieplaats weer aan de bak te komen. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →