Wiet verscheurt VVD
Binnenland

Wiet verscheurt VVD.

Zuid-Nederlandse VVD-politici lijken de liberale wortels van hun partij te herontdekken, in elk geval wat betreft het softdrugsbeleid hier te lande. Coffeeshops en het wereldje van de wietkwekers dienen volgens hen een normale bedrijfstak worden. Bij het VVD-congres van Noordwijkerhout op 19 november zullen de dissidenten hun motie over de regulering presenteren. 

Het gaat om fractievoorzitters van Den Bosch, Oss, Eindhoven, Breda, Tilburg, Helmond aangevuld met de fractievoorzitter van VVD-statenfractie uit Brabant, schrijft het AD. Zij moeten tijdens de bijeenkomst de strijd aanbinden met de onderdrukkingminnende gezondheidsfascisten die de pseudoliberale club de laatste decennia wisten te domineren. Met hun motie willen de dissidenten de cannabiskwekers en -handelaren decriminaliseren om zo de veiligheid te dienen.

De motie: “Toelevering aan coffeeshops dient zo geregeld te worden dat het uit de criminaliteit wordt gehaald, waardoor kan worden toegezien op de kwaliteit van de eindproducten. Illegale kwekers pakken we keihard aan.”

Omdat er niets in het verkiezingsprogramma staat dienen we deze motie in”, licht VVD-fractievoorzitter (Oss) Thijs van Kessel toe. “We willen niet langer oogkleppen op doen. De wietproblematiek is groter dan ooit, de wietteelt is uitgegroeid tot een complete industrie. De verwevenheid tussen de criminele en de bovenwereld ligt dicht onder de oppervlakte.” Zijn collega Ralph Geerts, fractievoorzitter van Den Bosch, wijst op het brandgevaar dat illegale kwekerijen in woonblokken kunnen opleveren en op problemen rond het aftappen van stroom.

Ard van der Steur, de minister van Veiligheid en Justitie, lijkt minder anti dan zijn voorganger, het corporale fossiel Ivo Opstelten. Van der Steur noemde onlangs het aankomende congres “bepalend”. Bij een interne VVD-stemming in Amsterdam en Den Haag waren recent nog iets meer tegenstanders van regulering dan voorstanders: 60 tegen 40 procent.

Alle artikelen geladen. Overzicht →