Wonen bij veehouderij slecht voor longen
Binnenland

Wonen bij veehouderij slecht voor longen.

Mensen die dichtbij een veehouderij wonen, hebben meer luchtwegklachten zoals hoesten en een piepende adem. Zo komen er tien procent meer longontstekingen voor in de omgeving van pluimvee, en neemt de longfunctie van omwonenden in een veerijk gebied met 2 tot 5 procent af.

 

Dat meldt Nieuwsuur naar aanleiding van een driejarig onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL, waar 2500 omwonenden uit Noord-Brabant en Limburg aan meededen. 

Vooral bij mensen die binnen een kilometer wonen van vijftien of meer bedrijven, is sprake van verminderde longfunctie. Dit komt volgens de onderzoekers waarschijnlijk door de stoffen afkomstig uit veehouderijen. 

"Naast de uitstoot van fijnstof, baart de ammoniakuitstoot in de landbouw ons veel zorgen", aldus onderzoeksleider Dick Heederik van het IRAS. "Op dagen met veel ammoniakuitstoot, bijvoorbeeld na het uitrijden van mest, hebben mensen ook een lagere longfunctie, blijkt uit ons onderzoek."

De ammoniakdeeltjes zijn niet alleen voor mensen in de buurt van veehouderijen een probleem. Uit een reactie tussen ammoniak en stikstofdioxiden in de lucht worden stofdeeltjes gevormd, en "die stofdeeltjes verspreiden zich over het hele land, dus je kan de gezondheidseffecten eigenlijk overal verwachten, ook in steden", zegt Heederik.

Klein positief puntje uit het onderzoek: astma en allergieën komen minder vaak voor bij mensen die in de buurt van veehouderijen wonen.

Alle artikelen geladen. Overzicht →