ZIEN: Alexander Pechtold (D66) liegt
Binnenland

ZIEN: Alexander Pechtold (D66) liegt.

Dit had niemand ooit verwacht: Alexander Pechtold (D66) liegt!

Uitleg:

Het D66-beleid van Alexander Pechtold is fantastisch, aldus Alexander Pechtold van D66, en daarom daagde Alexander Pechtold iedereen uit om het fantastische beleid van Alexander Pechtold (D66) te factchecken.

Want Alexander Pechtold is heel zeker van alle zaken die over Alexander Pechtold (D66) gaan, aldus Alexander Pechtold. Van D66.

Dus besloot Eenvandaag (NPO) Alexander Pechtold, van D66, maar eens even flink te factchecken. 

Conclusie: Alexander Pechtold FAALT. 

Prutser!

Alle artikelen geladen. Overzicht →