Bestuur

Bestuur

SAMENSTELLING EN NEVENFUNCTIES BESTUUR OMROEPVERENIGING POWNED

Dominique Weesie (Voorzitter / Hoofdredacteur)

 

Lucas Goes (Secretaris / Penningmeester) 
Bestuurslid PNO Media  Bezoldigd
Lid Raad van Advies ProProf Onbezoldigd

 

Rob Noy (Algemeen Lid)
Eigenaar RNV Beheer | RNV Juridisch  Bezoldigd
Bestuurslid (voorzitter) Alders Motorsport Onbezoldigd
Bestuurslid The Young Talent Group  Onbezoldigd
Bestuurslid OVRV Onbezoldigd

 

JOURNALISTIEKE FUNCTIONARISSEN

Robert Alting (Eindredacteur)

 

BELANGEN / BELEGGINGEN   

De bestuursleden melden hun beleggingen en daarmee samenhangende transacties in sector gerelateerde ondernemingen of bedrijven waarmee een zakelijke verhouding bestaat bij de Compliance Officer.

Tot op heden zijn er geen meldingen.

GESCHENKEN

Bij PowNed worden ontvangen en gegeven geschenken van meer dan € 50 geregistreerd.

Tot op heden zijn er geen meldingen.

 

Onze statuten lezen? Klik hier!

Meest bekeken
image/svg+xml
Actueel
image/svg+xml