Raad van toezicht

Raad van toezicht

SAMENSTELLING EN NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT OMROEPVERENIGING POWNED

Sven van Hulst
Lid van de Raad van Advies Bouwbedrijf van der Heijden te Schayk Onbezoldigd
Directeur/mede-eigenaar Rotate/Kenneth Smit te Eindhoven Bezoldigd
Voorzitter Bestuur Ski- en Snowboardclub De Schans te Uden Onbezoldigd

 

John Lommers
CEO bij Canday Creative Agency  Bezoldigd
Mentor Startup Bootcamp Amsterdam Onbezoldigd
Communicatie-adviseur VVD Onbezoldigd
Bestuurslid Heerenzitting Onbezoldigd
Gastspreker Bezoldigd

 

George Banken
CEO & Founder Detron ICT & Telecom Groep Bezoldigd
Directielid Detron Corporation Bezoldigd
Lid Innovatieraad Ricoh Nederland Bezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Energy for All Onbezoldigd
Ambassadeur BizWorld Onbezoldigd
Aandeelhouder in diverse fondsen en bedrijven Onbezoldigd

 

*Vanwege de afloop van diverse zittingstermijnen, zullen per 1 december 2019 de leden George Banken (algemeen lid) en Sven van Hulst (voorzitter) aftreden als lid van de RvT. Op dit moment wordt er op basis van uitgeschreven profielen gezocht naar opvolgers voor deze twee leden die op 1 december a.s. kunnen aantreden. De rol van voorzitter van de RvT wordt tot (in ieder geval 1 december 2019) waargenomen door John Lommers. Binnen de kring van de nieuwe RvT-leden zal kort na 1 december 2019 de functie van nieuwe voorzitter worden besproken en ingevuld gaan worden. Klik hier voor een profielschets.

Meest bekeken
image/svg+xml
Actueel
image/svg+xml
Advertentie