Terug
Brei aan regels IMG zorgt voor willekeur in de schadeafhandelingen in Groningen/Drenthe

Brei aan regels IMG zorgt voor willekeur in de schadeafhandelingen in Groningen/Drenthe 

De Hofbar
13 oktober 2021 - 10:00

De bewoners rondom de gasopslag in Norg zijn de dupe van de willekeur in schadeafhandelingen en de steeds opnieuw wijzigende regels van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Daarnaast verkondigde dem. minister Economische Zaken en Klimaat Stef Blok in de vorige aflevering onwaarheden en blijft hij de verantwoordelijkheid afschuiven naar het IMG.

 

Vorige week stond de enorme toename van schadegevallen rondom de gasopslag in Norg centraal. Sinds enkele maanden kunnen de burgers daar geen aanspraak meer maken op de schaderegeling die geldt voor het Groninger gasveld: de omgekeerde bewijslast. Oftewel wanneer er schade ontstaat aan een huis, wordt er automatisch vanuit gegaan dat dit het gevolg is van gaswinning of gasopslag tot het tegendeel is bewezen.

Het IMG maakt onnavolgbare keuzes door de schadeafhandelingen willekeurig toe te kennen. De Groningers en Drenten kunnen nergens met hun schade heen, omdat het IMG verwijst naar de minister en de minister naar het IMG. Het IMG heeft de taak ‘‘om als onafhankelijk bestuursorgaan alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging af te handelen’’ en moet ervoor zorgen ‘‘dat de Groningers en Drenten het vertrouwen terugkrijgen in de overheid’’.

Voormalig secretaris van het Groninger Gasberaad, Susan Top, beaamt dat er eigenlijk niemand meer is die we kunnen aanspreken. Volgens haar staat gasopslag Langelo/Norg in de wet genoemd en kan het niet zo zijn dat de omgekeerde bewijslast daar niet zou gelden.

Wie pakt nu eens de verantwoordelijkheid voor de schadeafhandelingen in het hoge Noorden?

Kijk De Hofbar hier terug!


Afleveringen
Geen afleveringen om weer te geven.
image/svg+xml