Terug
Een oplossing voor de stikstofcrisis

Een oplossing voor de stikstofcrisis 

De Hofbar
01 september 2022 - 09:56

Het was een hete zomer. Niet alleen door de hoge temperaturen, maar vooral door demonstrerende boeren die snelwegen blokkeerden en naar Den Haag trokken. Boos om de stikstofplannen van het kabinet en bang voor hun toekomst. Want: mogen zij na 2030 of 2035 nog wel boeren?

Het kabinet sprak in het coalitieakkoord af dat de uitstoot van stikstof gehalveerd moet zijn in 2030. Maar het CDA, met partijleider Wopke Hoekstra voorop, stelt nu dat 2030 “niet heilig” is. Politiek Den Haag in rep en roer en trammelant in het kabinet. Is er een oplossing in zicht? Zo ja, wanneer komt die?

Niet alleen de boeren, ook verschillende deskundigen trekken het kabinetsbeleid sterk in twijfel. Zo zou het stikstofkaartje dat gepresenteerd werd door stikstofminister Van der Wal (VVD) en landbouwminister Staghouwer (ChristenUnie) veel te simplistisch zijn. Hiervoor bood premier Rutte onlangs zijn excuses aan. Ook stellen sommige deskundigen dat het kabinet de mogelijkheden voor innovaties op het platteland onvoldoende heeft bekeken.

Johan Remkes, enkele jaren geleden nog voorzitter van een commissie die het kabinet adviseerde over het stikstofbeleid, trad deze zomer aan als bemiddelaar, om het gesprek tussen politiek en de boeren vlot te trekken. Vandaag zit Remkes aan tafel met boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force. Of dit gesprek tot een oplossing leidt, is hoogst onzeker.

De dames en heren politici hebben hun mond vol van draagvlak vinden in de samenleving. Het hele stikstofdebat laat zien dat de twee partijen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan. Of er een oplossing komt, dat zal op korte termijn duidelijk worden. Wie trekt aan het langste eind: de politiek, de natuur of de boeren?

Kijk hier de Hofbar terug!


Afleveringen
Geen afleveringen om weer te geven.
image/svg+xml