Terug
Pesticiden en parkinson

Pesticiden en parkinson 

De Hofbar
29 september 2021 - 10:00

Parkinson is de snelst groeiende hersenaandoening ter wereld en ook in Nederland neemt het aantal parkinsonpatiënten jaarlijks toe. Deskundigen stellen dat er een relatie bestaat tussen het gebruik van pesticiden in de landbouw en de ziekte van Parkinson.

 

Doordat we op grote schaal voedsel produceren worden er pesticiden gebruikt die moeten voorkomen dat er insecten, schimmels en andere ziekten in onze groenten en fruit belanden. Als bijeffect is gebleken dat deze niet alleen voor insecten giftig zijn, maar ook voor mensen. Neuroloog Bas Bloem ziet het aantal parkinsonpatiënten toenemen en luidt de noodklok. Het bewijs is volgens hem duidelijk: er is een relatie tussen het gebruik van pesticiden en parkinson.

In Nederland besluit het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) over welke pesticiden in Nederland mogen worden gebruikt. Er bestaat kritiek op dit orgaan, omdat het gebruik van varianten op inmiddels verboden pesticiden nog wordt toegestaan. Het Ctgb staat onder toezicht van dem. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten. Zij zou vanuit het voorzorgsprincipe kunnen ingrijpen en ook het gebruik van deze giftige varianten kunnen verbieden.

Waarom onderneemt Den Haag geen actie en verbiedt zij het gebruik van giftige pesticiden niet?

Kijk De Hofbar hier terug!


Afleveringen
Geen afleveringen om weer te geven.
image/svg+xml