Terug
Stilstand of verbetering

Stilstand of verbetering 

De Hofbar
07 juli 2022 - 09:26

Ook dit seizoen ging De Hofbar weer het land in om mensen die falend overheidsbeleid aankaarten te spreken. Van lokale problemen als de waterwinning in Den Ham, tot kwesties die het hele land aangingen, zoals de uithuisplaatsingen van kinderen veroorzaakt door de toeslagenaffaire. Vanavond keert Rutger terug bij een aantal mensen die hij sprak en maakt hij de balans op: hoe staat het ervoor en is er wat gebeurd?

 

Om te beginnen reist De Hofbar af naar Hammerflier in de gemeente Den Ham. De gemeente hield een wateropslag tegen uit angst dat waterbedrijf Vitens meer ging winnen. Maar de provincie drukte deze mogelijkheid om extra water op te slaan toch door. Statenlid van Overijssel Jan Jonker erkende de angst van burgers voor meer waterwinning, maar stemde toch voor. Hoe verantwoordt hij deze keuze?

In Zeewolde is het geplande datacenter van Meta definitief stopgezet. Na een ruime overwinning bij de gemeenteraadsverkiezing kunnen tegenstanders van het datacenter Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie zich dus echt overwinnaars noemen.

Daarnaast heeft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat ervoor gezorgd dat adresgegevens van ondernemers binnenkort waarschijnlijk afgeschermd kunnen worden in het register van de Kamer van Koophandel. Tenminste, als men dat zelf aangeeft. Een nagekomen belofte dus.

En hoe staat het ervoor bij het kanaal Almelo-De Haandrik? Het uitdiepen van het kanaal veroorzaakte verzakkende huizen en gedeputeerde Bert Boerman beloofde de mensen hiervoor een schadevergoeding. De Hofbar zoekt uit of huiseigenaren gerust en nu eindelijk tevreden zijn over hoe de provincie de situatie heeft afgehandeld.

Onderzoek van de GGD heeft recentelijk uitgewezen dat omwonenden van de staalfabriek Tata Steel significant meer kans hebben op verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ziet gedeputeerde Jeroen Olthof eindelijk de ernst van de situatie in en neemt hij de gezondheid van zijn burgers serieus?

Tot slot heeft Rutger in het volgende seizoen van De Hofbar de eerste afspraak al staan. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming zal hem in augustus een update geven over de stand van zaken met betrekking tot de uithuisplaatsingen door de toeslagenaffaire. Hopelijk heeft hij goed nieuws en zijn er dan al kinderen terug bij hun ouders.

Kijk hier De Hofbar terug!


Afleveringen
Geen afleveringen om weer te geven.
image/svg+xml