Terug
Wordt Gronings gasleed verplaatst naar Drenthe?

Wordt Gronings gasleed verplaatst naar Drenthe? 

De Hofbar
06 oktober 2021 - 10:30

Inwoners rondom de ondergrondse gasopslag in het Drentse Norg mogen geen gebruik meer maken van de ruime Groningse schaderegeling, nadat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) deze regeling voor hen heeft teruggedraaid.

 

De gasopslag in Norg wordt veel intensiever gebruikt nu de Groningse gaskraan dicht moet. Sindsdien hebben ook de Drenten steeds meer schade aan hun huizen. Hun was beloofd dat zij bij schade gebruik zouden kunnen maken van de ruimhartige Groningse schaderegeling: de omgekeerde bewijslast. Oftewel wanneer er schade ontstaat aan een huis, wordt ervan uit gegaan dat dit het gevolg is van gaswinning tot het tegendeel is bewezen door het IMG. Het IMG heeft deze regeling geschrapt op basis van twee onderzoeksrapporten die stellen dat het niet aannemelijk is dat het merendeel van de gemelde schade is ontstaan door de gaswinning of de ondergrondse gasopslag. Wat de oorzaak van de schade dan wel kan zijn, wordt niet onderzocht.

Het terugdraaien van de schaderegeling zorgt voor grote onrust onder de inwoners van de dorpen rondom de gasopslag. De inwoners die niet meer in aanmerking komen voor de schaderegeling van het IMG, maar wel aardbevingsschade hebben, worden aan hun lot overgelaten. Dit wekt groot ongenoegen bij gedeputeerde Tjisse Stelpstra, die het vertrouwen kwijt is in dem. minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok.

Wordt het gebied rond de gasopslag in Norg een Groningen 2.0?

Kijk De Hofbar hier terug!


Afleveringen
Geen afleveringen om weer te geven.
image/svg+xml