DENK weigert gesprek met informateur: 'Wilders moet eruit!'

DENK-baas Stephan van Baarle weigert mee te praten in de nieuwe gespreksronde in de kabinetsformatie. De partij vindt de PVV ongrondwettelijk en stelt dat Geert Wilders grote groepen mensen uitsluit. Dat DENK nu hetzelfde doet met zo'n 2 miljoen PVV-stemmers, telt even niet...

  1. PowNews
  2. Tom Olthof
  3. Politiek